Mamiya RZ67 Film Back 120 RZ

15,00

Mamiya RZ67 Film Back 120 – 6×7 Format

SKU: 7504011 Categories: ,

Description

Mamiya RZ67 Film Back 120 for RZ or RZ Pro II – 6×7 Format

  • Chasis 120
  • 6×7 Format
  • Film Back
  • 120 Film Insert
  • Dark Slide

You may also like…